Vítejte na stránkách věnovaných bezpečnostiMonitoring a detektivní činnost:


Nejprve si ujasněme, co je vlastně monitoring? Dle odborných příruček je monitoring mapování, prozkoumávání, a sledování. Monitoring užíváme v nejrůznějších situacích, v obchodě monitorujeme naši konkurenci, obchodní partnery, celkovou situaci na trhu, nebo vlastní zaměstnance. Monitoring je obsáhlý pojem, který je všeobecně využíván pro vyhodnocování výsledků, či změn. Zaměřme se na monitoring v případě zaměstnavatele. S rozvojem komunikačních technologií dochází k nutnosti monitoringu zaměstnanců, aby zaměstnavatel věděl jak nakládají s firemním majetkem a jakým způsobem využívají právě informační technologie. Z těchto důvodů se monitorování na pracovištích neustále rozrůstá. Zaměstnanci jsou firmou vybaveni nejmodernějšími technologiemi a tu, přiznejme si nevyužívají vždy zcela pro pracovní účely.
V USA byl proveden anonymní výzkum mezi zaměstnanci, a hlavním cílem bylo monitorovat, kolik z nich využívá internet, či e-mail pro své osobní účely. Neuvěřitelným výsledkem byly téměř tři čtvrtiny ze všech dotázaných z celých států, kteří přiznali, že využívají jemu svěřené technologie k soukromím účelům, ale většinou ve volnějším čase. Zároveň se ukázalo, že skoro 80% firem monitoruje internet svých zaměstnanců včetně e-mailu a mnohým z dotázaných toto přineslo i obtíže s vysvětlováním, proč se tak stalo a v horších případech výsledky monitoringu vedly až k výpovědi zaměstnance.
Zaměstnavatelé se tedy oprávněně bojí ztrát souvisejících se soukromím užíváním přidělených technologií, ovšem zaměstnanci argumentují tím, že neustálý dohled a monitorování jejich činnosti vede k nadměrnému stresu v pracovním procesu a oni tak ztrácí svou efektivitu.
S monitoringem velice úzce souvisí detektivní činnost, kterou lze samozřejmě pro případ monitorování využít.
Detektivních činnost má několik částí, jednou z nich je detektivní dohled. Detektivní dohled se využívá z různých důvodů: např. k ochraně proti úniku informací a dat, pro činnosti detektivů v obchodě i hotelech a v neposlední řadě pro ochranu osob.
Další součástí detektivní činnosti je detektivní pátrání. Detektivní pátrání je zaměřeno převážně na hledání osob a majetku. Forma detektivní činnosti, která velice úzce navazuje na detektivní pátrání je detektivní prověrka. Prověrka již vyžaduje shromažďování, zpracování a interpretaci relevantních informací.
Kromě výše zmíněných aktivit do detektivní činnosti také neodvratně patří osobní ochrana. Bodyguard je zodpovědný za klientův život, zdraví, majetek a patří sem také duševní újmy.
Detektivní činnost je celkově velice zajímavý obor, který se věnuje nejen ochraně osob a majetku. Činnost detektivů, ať policejních či soukromých také pomáhá odhalovat pachatele trestných činů a v případě nutnosti nám detektivní činnost umožňuje ověřit, zda nejsme klamáni svými obchodními partnery, zaměstnanci a naši blízkými.
TOPlist